Эхийн хөх яагаад зангирдаг вэ?

Эхийн хөх яагаад зангирдаг вэ? Зангирсан үед ямар арга хэмжээ авах вэ гэдгийг дараах зурагт мэдээллээс харна уу.