Орон нутгийн замд  аюулгүй байдлаа хангаж явцгаая

Осол аваар орон нутгийн замд их гардаг гэдгийг бид мэддэг. Тиймээс орон нутгийн замд явахдаа аюулгүй байдлаа хангаж явцгаахыг Нийгмийг эрүүл мэндийн үндэсний төвөөс анхааруулж байна.