Тэнгэр дэх гэрлийн шоу

Австралийн иргэн Жеофф Грин халуун орны хүчтэй хуй салхины улмаас борооны үүл хэрхэн цахилгаан цахиж буйг харуулсан бичлэг хийжээ. Австралийн борооны улирлын өмнө иймэрхүү үзэгдэл тохиолддог гэнэ. Хэвлэлийнхэн энэ явдлыг Тэнгэр дэх гэрлийн шоу гэж нэрлэсэн байна.