Та аль насандаа ямар төрлийн эрт илрүүлэг, үзлэгт хамрагдах ёстой вэ?

Та аль насандаа ямар төрлийн эрт илрүүлэг, үзлэгт хамрагдах ёстой вэ?

Нийгмийн эрүүл мэндийн үндэсний төвөөс дараах насандаа ямар төрлийн эрт илрүүлэг хийлгэх шаардлагатайг зөвлөж байна. 

 

НЭМҮТ