Инфографик: Монголчууд хэт их ДАВС хэрэглэж байна

Монголчууд бид хэт их давс хэрэглэж байгааг Нийгмийн эрүүл мэндийн үндэсний төвөөс гаргасан дараах зургаас харна уу.