УУРХАЙН ЭВДРЭЛД ОРСОН 2 ГА ТАЛБАЙН НҮХ ЦООНОГИЙГ ДАРЖ БУЛЛАА
2020-09-18 15:24

Налайх дүүргийн Засаг даргын Тамгын газраас 3 дугаар хороонд үйл ажиллагаа явуулдаг "Глобал таун" ХХК-тай хамтран уурхайн эвдрэлд орсон 2 га талбайн нүх цооногийг булж, техникийн нөхөн сэргээлт хийж гүйцэтгэлээ.