"БАЯН" ӨНДӨГ ДООРХ ҮНЭЭР НИЙЛҮҮЛЭЛТ ХИЙХЭЭР АЛБАН ЁСНЫ МЭДЭГДЭЛ ГАРГАЖЭЭ.
2020-11-16 12:25

ШӨХТГ өргөн хэрэглээний хүнсний бүтээгдэхүүний үнийг тогтвортой байлгах, нийлүүлэлт, нөөцөд хяналт тавин ажиллаж байна. "Баян" өндөг доорх үнээр нийлүүлэлт хийхээр албан ёсны МЭДЭГДЭЛ гаргажээ. Мөн "Түмэн шувуут" ХК-д Улсын байцаагчийн албан шаардлага хүргүүллээ.

1. 2020.10.30-ны өдрийн "Бүтээгдэхүүний үнэд өөрчлөлт оруулах тухай" тушаалыг хүчингүй болгох.
2. Үнэ буулгасан талаарх мэдээллийг харилцагч болон олон нийтэд нэн даруй мэдээлэх.
3. Өндөгний түгээлтийг жигд хуваарилан дундын бөөний худалдаачдаар дамжуулахгүй, орон сууц, гэр хорооллын жижиг дэлгүүрүүдэд хүртээмжтэй түгээн, өндөгний үнийн хөөрөгдөл үүсгэхгүй байх.
4. Бараа бүтээгдэхүүнийг дамлан худалдаалахаас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор нэг хүнд хэвийн хэмжээнээс хэт их хэмжээгээр болон бөөнөөр худалдаалахгүй байхыг харилцагч нартаа шаардаж ажиллах.
5. Өндөгний үнийн түвшинд тогтвортой байлгах гэжээ.