COVID19-ИЙН ЦАР ТАХЛЫН ҮЕД ГЭРТЭЭ ХЭРХЭН ИДЭВХТЭЙ БАЙХ ВЭ?
2020-12-15 11:05

Цахим сургалтыг ашиглан дасгал хийх

Хөгжмийн аянд бүжиглэх

Хөдөлгөөнт видео тоглоом тоглох

Дээс тоглох

Булчингийн хүч, тэнцвэр сайжруулах дасгалууд хийх