ГЭРИЙН НӨХЦӨЛД АРИУТГАЛЫН БОДИС БЭЛТГЭХ ЗӨВЛӨГӨӨ
2021-01-08 11:27

Цар тахлаас сэргийлэхийн тулд ахуйн ариун цэврийг сайн сахиж, ариутгал халдваргүйтлийн дэглэм мөрдөн гэрийн нөхцөлд ариутгалын бодис бэлтгэх зөвлөгөө хүргэж байна.

bar1 Гэрийн нөхцөлд ариутгалын бодис бэлтгэх зөвлөгөө

bar2 Гэрийн нөхцөлд ариутгалын бодис бэлтгэх зөвлөгөө

bar3 Гэрийн нөхцөлд ариутгалын бодис бэлтгэх зөвлөгөө

 

Эх сурвалж: Нийгмийн эрүүл мэндийн үндэсний төв