ЦАГДАА, ДОТООДЫН ЦЭРГИЙН БАЙГУУЛЛАГАД ОРЖ АЖИЛЛАХ ХҮСЭЛТЭЙ ИРГЭДИЙН АНХААРАЛД
2021-10-14 14:34

Цагдаа, дотоодын цэргийн байгууллагын ахлагч албан тушаалын сул орон тоог нөхөх, нөөц бүрдүүлэх зорилгоор цагдаа, цагдаа зохицуулагч, цагдаа-жолооч, Дотоодын цэрэгт жолооч, харуулчны ажлын байранд хугацаат цэргийн алба хаасан, бүрэн дунд болон түүнээс дээш боловсролтой иргэдийг шалгаруулан “Цагдаа”, “Цагдаа жолооч”, “Харуулчин” мэргэжил олгох сургалтад суралцуулах ажлыг зохион байгуулах гэж байна.

         Сул орон тоог энд дарж үзнэ үү.

Тавигдах ерөнхий шаардлага:

 • Монгол Улсын иргэн байх,
 • Монгол хэлний ярианы болон бичгийн чадвартай байх, /Монгол хэл бичгийн дүрэм, үг зүй, найруулга зүйн зохих мэдлэгтэй/,
 • Гэмт хэрэг үйлдэж, ял шийтгүүлж байгаагүй,
 • Сэтгэцийн өвчин, эмгэггүй байх,
 • Бүрэн дунд болон түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй байх,
 • Хуулийн дагуу цэргийн жинхэнэ алба хаах үүрэг хүлээсэн иргэн үүргээ биелүүлсэн байх /цэргийн албыг биеэр хаасан болон оюутан цэрэг, дүйцүүлэн хаасан/,

Тавигдах тусгай шаардлага:

 • Биеийн өндөр эр 170 см буюу түүнээс дээш, 30 хүртэл настай,
 • Эрүүл мэндэд тавигдах шаардлагыг хангасан байх,
 • Цагдаагийн алба хаагчийн сахилга, ёс зүйг сахиж, тогтвор суурьшилтай хариуцлагатай ажиллах,
 • Нөхцөл байдлыг зөв үнэлж, шийдвэр гаргах, багаар ажиллах, иргэдтэй зөв боловсон харилцах ур чадвар эзэмшсэн байх, хувийн зохион байгуулалт сайтай, ажлын ачаалал даах чадвартай байх,
 • Автомашины засвар үйлчилгээ, оношлогоо хийх /цагдаа жолооч/,
 • 3-аас доошгүй жил тээврийн хэрэгсэл жолоодсон туршлагатай байх, жолооны В, С ангилалтай байх /цагдаа жолооч/

Албан тушаал /ажлын байр /-д дээр дурдагдсан ерөнхий болон тусгай шаардлагыг хангаж байгаа бол цагдаа, дотоодын цэргийн байгууллагад ажиллахыг хүссэн иргэд бүртгэл, судалгаанд хамрагдана. Үүнд:

Бүрдүүлэх баримт бичиг:

Өргөдөл /татаж авч бөглөөд .pdf/

Биеийн байцаалт (Төрийн албаны зөвлөлийн 2019 оны 05 дугаар тогтоолын 1-6 дугаар хавсралтаар баталсан “Төрийн албан хаагчийн анкет”-ын дагуу бүрэн бичсэн байх);

Боловсролын түвшинг тодорхойлсон баримт бичиг /диплом/ Хэрэв гадаад улсад их, дээд сургууль төгссөн бол боловсролын баримт бичгийн баталгаат орчуулгыг хавсаргах; /.pdf/

1. Сурагчийн хувийн хэрэг; /.pdf/

2. Иргэний үнэмлэх; /.pdf/

3. 3 үеийн намтар/.pdf/;

4. Оршин суугаа хаягийн тодорхойлолт/.pdf/;

 • Цэргийн үүрэгтний үнэмлэх /.pdf/
 • Эрүүл мэндийн асуумж /.pdf/
 • Урьд нь ажил, хөдөлмөр эрхэлж байсныг гэрчлэх баримт /нийгмийн даатгалын дэвтэр, хөдөлмөрийн дэвтэр/-ийн эх хувь; албанаас чөлөөлөгдсөн бол тушаалын хувь; архивын лавлагаа/.pdf/,
 • "4 х 6”-гийн хэмжээний цээж зураг; /.pdf/    

  Тайлбар:

      - Дээр дурдсан баримт бичгийг заавал нотариатаар баталгаажуулсан байхыг шаардахгүй бөгөөд баримт бичгийн үнэн зөвийг хүсэлт гаргасан иргэн өөрөө хариуцна.

       - Хэрвээ хуурамч, дутуу баримт бичиг бүрдүүлэн шалгалтад орж, албан тушаалд томилогдсон нь тогтоогдсон нөхцөлд үүнээс үүдэн гарах хариуцлагыг буруутай этгээд хүлээнэ.

       - Баримт бичгийн эх хувийг хуулбарлан зохих шаардлагад нийцүүлэн цахим хэлбэрээр, тогтоосон хугацаанд хүргүүлнэ.

       - Төрийн албан хаагчийн анкет, шалгалтад бүртгүүлэх тухай хүсэлтэд өөрийн гарын үсгээ зурсан байна.

       - Шалгалт зохион байгуулах комисс шаардлагатай гэж үзвэл нэмэлт материал шаардах эрхтэй болохыг анхаарна уу.

       - Биеийн ил харагдах хэсэгт болон 18-аас дээшгүй хувьд шивээс, нүүрэнд илэрхий сорви, мэс заслын оёдол болон гажиггүй байх,

     - Эрүүл мэндийн үзлэгийг Нийслэлд Төрийн тусгай албан хаагчдын нэгдсэн эмнэлэгт, орон нутагт харьяа Нэгдсэн эмнэлэгт хийлгэх,

      - Дээрх бүрдүүлбэрийн дэс дарааллын дагуу файлуудаа нэгтгэн (pdf, rar, zip) 1 файл болгон энэхүү зард заасан цахим шууданд ирүүлнэ үү.

- Улаанбаатар хотод Дүүрэг дэх цагдаагийн газар, Нийтийн хэв журам хамгаалах, олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах албаны Эргүүл, хамгаалалтын газар,  Тээврийн цагдаагийн алба, Дотоодын цэргийн 05, 805 дугаар анги, Дотоодын цэргийн штаб, Автобаазад,

      - Аймаг орон нутагт нутаг дэвсгэрийнхээ цагдаагийн байгууллагад хандан бүртгэл, судалгаанд тус тус хамрагдана.

           Шалгалтад орох иргэдийн хүсэлтийг хүлээн авах ба бүртгэх:

         Цагдаа, дотоодын цэргийн анги, байгууллагад шалгалтад оролцох иргэний хүсэлт, холбогдох баримт бичгийг 2021 оны 10 дугаар сарын 11ий өдрөөс 11 дүгээр сарын 11ий өдрийн 17:00 цаг хүртэл доорх цахимаар хаягаар хүлээн авна.

Бүртгүүлэх газар

Бүртгүүлэх цахим хаяг

Тайлбар

 1.  

Баянзүрх дүүрэг дэх цагдаагийн газар

hr.bzd@police.gov.mn

 

 

 

 

Дотоодын цэргийн харуул сул орон тоонд бүртгүүлэх иргэдийг оршин суух газрын  харъялал харгалзахгүйгээр амьдарч байгаа нутаг дэвсгэрийн цагдаагийн байгууллага бүртгэж, шалгалтыг зохион байгуулна.

 

Харин бусад сул орон тоонд бүртгүүлэх иргэдийг тухайн сул орон тоо зарласан цагдаагийн байгууллагаас бүртгэж, шалгалтад оруулна.

 1.  

Баянгол дүүрэг дэх цагдаагийн газар

hr.bgd@police.gov.mn

 1.  

Сүхбаатар дүүрэг дэх цагдаагийн газар

hr.sbd@police.gov.mn

 1.  

Хан-Уул дүүрэг дэх цагдаагийн газар

hr.khud@police.gov.mn

 1.  

Сонгинохайрхан дүүрэг дэх цагдаагийн газар

hr.skhd@police.gov.mn

 1.  

Чингэлтэй дүүрэг дэх цагдаагийн газар

hr.chd@police.gov.mn

 1.  

Багануур дүүрэг дэх цагдаагийн газар

hr.baganuur@police.gov.mn

 1.  

Налайх дүүрэг дэх цагдаагийн газар

hr.nalaikh@police.gov.mn

 1.  

Архангай аймаг дахь цагдаагийн газар

hr.Arkhangai@police.gov.mn

 1.  

Баянхонгор аймаг дахь цагдаагийн газар

hr.Bayankhongor@police.gov.mn

 1.  

Булган аймаг дахь цагдаагийн газар

hr.Bulgan@police.gov.mn

 1.  

Баян-Өлгий аймаг дахь цагдаагийн газар

hr.Bayan-Ulgii@police.gov.mn

 1.  

Говь-Алтай аймаг дахь цагдаагийн газар

hr.Govi-Altai@police.gov.mn

 1.  

Говьсүмбэр аймаг дахь цагдаагийн хэлтэс

hr.gobisumber@police.gov.mn

 1.  

Дорнод аймаг дахь цагдаагийн газар

hr.Dornod@police.gov.mn

 1.  

Дорноговь аймаг дахь цагдаагийн газар

hr.dornogobi@police.gov.mn

 1.  

Дундговь аймаг дахь цагдаагийн газар

hr.Dundgobi@police.gov.mn

 1.  

Дархан-Уул аймаг дахь цагдаагийн газар

hr.Darkhan-Uul@police.gov.mn

 1.  

Завхан аймаг дахь цагдаагийн газар

hr.Zavkhan@police.gov.mn

 1.  

Орхон аймаг дахь цагдаагийн газар

hr.Orkhon@police.gov.mn

 1.  

Өвөрхангай аймаг дахь цагдаагийн газар

hr.Uvurkhangai@police.gov.mn

 1.  

Өмнөговь аймаг дахь цагдаагийн газар

hr.Umnugobi@police.gov.mn

 1.  

Сэлэнгэ аймаг дахь цагдаагийн газар

hr.Selenge@police.gov.mn

 1.  

Сүхбаатар аймаг дахь цагдаагийн газар

hr.sukhbaatar@police.gov.mn

 1.  

Төв аймаг дахь цагдаагийн газар

hr.Tuv@police.gov.mn

 1.  

Увс аймаг дахь цагдаагийн газар

hr.Uvs@police.gov.mn

 1.  

Ховд аймаг дахь цагдаагийн газар

hr.Khovd@police.gov.mn

 1.  

Хэнтий аймаг дахь цагдаагийн газар

hr.Khentii@police.gov.mn

 1.  

Хөвсгөл аймаг дахь цагдаагийн газар

hr.Khuvsgul@police.gov.mn

 1.  

ДЦ-805 дугаар анги

hr.Dts805@police.gov.mn

 1.  

ДЦ-05 дугаар анги

hr.Dts05@police.gov.mn

 1.  

Автобааз

hr.Avtobaaz@police.gov.mn

 1.  

Мэдээлэл, шуурхай удирдлагын алба

hr.MSHUT@police.gov.mn

 1.  

Тээврийн цагдаагийн алба

hr.ttsa@police.gov.mn

 1.  

Нийтийн хэв журам хамгаалах, олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах алба

hr.ekhg@police.gov.mn

 1.  

Санхүү, аж ахуйн алба

Цагдаагийн ерөнхий газрын төв байранд ирж материалаа өгөх

          Шалгалтын хуваарь:

        Бүртгэлд хамрагдсан иргэд 2021 оны 11 дүгээр сарын 19, 20-ны өдөр 09:00 цагаас тухайн судлагдсан байгууллага дээрээ шалгалтад орно.

(Уншиж судлах эрх зүйн баримт бичгийн жагсаалтыг энд дарж үзнэ үү.)

Анхаарах зүйл: Улсын онцгой комиссын шийдвэр, Эрүүл мэндийн яамны зөвлөмжийг мөрдөж /амны хаалт, нэг удаагийн бээлий, улавч гэх мэт/ хамгаалах хэрэгслийг авч ирнэ.

Шалгалт эхлэхээс 15-аас доошгүй минутын өмнө иргэний үнэмлэхтэйгээ ирж суудлаа эзэлсэн байна.

Шаардлагатай тохиолдолд 70191095, 70191043 дугаарын утсаар холбогдож тодруулах зүйлийг  лавлана уу.

АНХААРУУЛГА: Та сэтгэгдэл бичихдээ хууль зүйн болон ёс суртахууны хэм хэмжээг хүндэтгэнэ үү. Хэм хэмжээ зөрчсөн сэтгэгдэлийг админ устгах эрхтэй.