Ирэх оны Монгол Улсын хөгжлийн төлөвлөгөөний төслийг танилцуулж байна
2021-06-21 11:17

Монгол Улсын хөгжлийн 2022 оны төлөвлөгөөний төслийг танилцуулж байна

Үндэсний хөгжлийн газраас Монгол Улсын 2020 оны төлөвлөгөөний төслийг боловсруулжээ. Төслийг өчигдөр болсон УИХ-ын чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хэлэлцээд, ирэх долоо хоногт үргэлжлүүлэн хэлэлцэхийг дэмжсэн юм.

Төлөвлөгөөний төслийг боловсруулахдаа

 • “Алсын хараа-2050” Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлого,
 • Монгол Улсыг 2021-2025 онд хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэл,
 • Улсын Их Хурлын 2020 оны 24 дүгээр тогтоолоор батлагдсан Монгол Улсын Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр, түүнийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө,
 • Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2022 оны төсвийн хүрээний мэдэгдэл,
 • 2023-2024 оны төсвийн төсөөллийн тухай хууль,
 • Төрийн захиргааны төв, төрийн захиргааны болон нутгийн захиргааны байгууллагаас ирүүлсэн саналд үндэслэн Монгол Улсын 2021-2025 оны хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөр болон бусад хөрөнгийн эх үүсвэртэй уялдуулжээ.

Төрийн захиргааны төв, төрийн захиргааны болон нутгийн захиргааны байгууллагаас улсын хөгжлийн 2022 оны жилийн төлөвлөгөөнд тусган хэрэгжүүлэх саналтай зорилт, арга хэмжээ, санхүүжүүлэх эх үүсвэрийн талаар санал авч, саналыг тусгаж, нийт 6 бүлэг, 23 зорилготой ба 263 арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ.

“Монгол Улсын хөгжлийн 2022 оны төлөвлөгөөний төсөл”-ийг хууль тогтоомжид заасан шаардлагын дагуу (1) Ковид-19 цар тахлын нийгэм, эдийн засагт үзүүлж буй сөрөг нөлөөллийг саармагжуулах, (2) макро эдийн засгийн урт хугацааны тогтвортой байдлыг хангах болон (3) эдийн засгийн эрчимтэй сэргэлтийг дэмжиж, хөгжлийг дунд хугацаанд хязгаарлаж буй хүчин зүйлүүдийг шийдвэрлэхэд чиглүүлэх хүрээнд үр дүн нь гарахаар тооцсон бөгөөд хуульд заасан дараах шаардлагыг ханган боловсрууллаа. Үүнд:

 • Монгол Улсыг хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэлд тусгагдсан зорилго, зорилтыг тухайн жилд хэрэгжүүлэх төсөв, санхүүгийн эх үүсвэрийг тусгасан төсөл, арга хэмжээтэй байх;
 • Монгол Улсыг хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэл болон Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт тусгасан зорилт, арга хэмжээг хэрэгжүүлэхээр боловсруулсан байх;
 • Санхүүжилтийн баталгаат эх үүсвэртэй, хариуцах эзэнтэй, техник, эдийн засгийн үндэслэл, зураг төсөв нь батлагдсан тухайн жилд хэрэгжих төсөл, арга хэмжээний задаргаатай байх;
 • Санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагаас улсын хөгжлийн жилийн төлөвлөгөөнд тусгагдсан арга хэмжээний төсөв, хөрөнгийн эх үүсвэрийг хянаж, тэдгээрийг хэрэгжүүлэхэд шаардагдах хөрөнгө, санхүүгийн эх үүсвэрээр хангах.

“Монгол Улсын хөгжлийн 2022 оны төлөвлөгөө”-ний төслийг боловсруулахад хөгжлийн төлөвлөлтийн “дээрээс доош” (top-down), “доороос дээш” (bottom-up) чиглэсэн арга зүйг дараах байдлаар ашигласан.

 

    Эх сурвалж: Үндэсний хөгжлийн газрын Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс

Төлөвлөгөөний төслийг Монгол Улсын Засгийн газрын 2021 оны 5 дугаар сарын 19-ний өдрийн хуралдаанаар хэлэлцэн дэмжиж, Монгол Улсын Их Хуралд 2021 оны 5 дугаар сарын 28-ны өдөр өргөн мэдүүлсэн.

Энэхүү төлөвлөгөө хэрэгжсэнээр дараах үр дүн гарахаар тооцсон. Үүнд:

 • Эдийн засгийн бодит өсөлт 4.6 хувь, инфляц 5.8 хувь, төсвийн алдагдлын дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд эзлэх хувь хэмжээ 3.6 хувь байна.
 • Ковид-19 халдварт цар тахлаас үүдэлтэй эдийн засаг, нийгмийн хүндрэлийг даван туулж, өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, эрт илрүүлэх тогтолцоог бэхжүүлж, орчин үеийн оношилгоо, эмчилгээний технологийг өргөжүүлэн, эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг сайжруулна.
 • Нийгмийн даатгалын тогтолцоог шинэчилж, нийгмийн халамжийг оновчтой болгох, хөдөлмөр эрхлэлтийг нэмэгдүүлэх, хүн бүрд чанартай боловсрол эзэмших тэгш боломж бүрдүүлэх, хүн амын хөгжлийг хангаж, дундаж давхаргын хүрээг өргөжүүлнэ.
 • Санхүү, эдийн засгийн хүндрэлийг богино хугацаанд даван туулж, эдийн засгийн тогтвортой, хүртээмжтэй өсөлтийг хангах бодлого хэрэгжүүлэн нэмүү өртөг шингэсэн үйлдвэрлэлийг хөгжүүлж, олон тулгуурт эдийн засгийн бүтцийг бий болгон, түүх, соёлын өвд түшиглэсэн тогтвортой аялал жуулчлал, соёлын бүтээлч үйлдвэрлэл, хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл, хүнд үйлдвэрүүдийн бүтээн байгуулалтыг эхлүүлж, эрчим хүч, зам холбогдох дэд бүтцийн төслүүдийг хэрэгжүүлнэ.
 • Цахим хөгжлийн нэгдсэн бодлого, төлөвлөлт, удирдлагаар хангаж, төрийн үйлчилгээг шуурхай, хариуцлагатай, хүртээмжтэй болгон батлан хамгаалах тогтолцоог бэхжүүлж, эдийн засаг, бизнесийн орчныг дэмжсэн хууль тогтоомжийг баталж шударга ёс, хуульт ёсыг бэхжүүлнэ.
 • Байгаль орчныг хамгаалах, байгалийн баялгийг зүй зохистой ашиглаж, дэвшилтэт техник, технологи нэвтрүүлж, хүрээлэн буй орчны бохирдол, доройтлыг бууруулж, иргэдийн эрүүл орчинд амьдрах нөхцөлийг бүрдүүлэх зэрэг болно.
АНХААРУУЛГА: Та сэтгэгдэл бичихдээ хууль зүйн болон ёс суртахууны хэм хэмжээг хүндэтгэнэ үү. Хэм хэмжээ зөрчсөн сэтгэгдэлийг админ устгах эрхтэй.