fitness
  • 228 үзэлт
  • 0 сэтгэгдэл
  • 2024-04-12

Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын 2023 оны буцаан олголтоор 68.6 тэрбум төгрөгийг ААН-үүдэд шилжүүлж эхэлж байна.

Эдийн засаг, хөрөнгө оруулалт, бизнес эрхлэгчдийг дэмжих зорилгоор УИХ-аас 2019 онд баталсан Татварын багц хуулийн шинэчлэлээр татвар төлөгчдөд олон давуу талыг бий болгосны нэг нь татвар төлөгч аж ахуйн нэгжүүд ААНОАТ-ыг 1%-иар төлдөг болсон.

  • 300 хүртэлх сая төгрөгийн борлуулалтын орлоготой ААН шууд 1%-аар татвар төлнө
  • 300 саяас 1.5 тэрбум төгрөгийн борлуулалтын орлоготой ААН 10%-аар татвараа төлөөд төлсөн татварынхаа 90%-ийг буцаан авдаг болсон.

Мөн алсын зайн хөнгөлөлт, тусгайлан дэмжих салбарт үйл ажиллагаа явуулсны хөнгөлөлт, Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнд ажил олгосны хөнгөлөлт зэрэг бусад хөнгөлөлтүүдийг татвар төлөгчид эдэлж байна.

Буцаан олголт авах татвар төлөгчдийн тоо, буцаан авах дүн жил бүр өсөж байгаа нь татвар төлөгчдийн хуулийн мэдлэг сайжирч, татварын хууль тогтоомжийн мөрдөлт сайжирч байгааг харуулж байна.

зураг
 

 

Эх сурвалж: Татварын Ерөнхий Газар

Бусад мэдээ

Хүүхэд, багачуудад зориулсан SocialPay Junior аппликэйшн хэрэглээнд нэвтэрлээ

Хүүхэд, багачуудад зориулсан SocialPay Junior аппликэйшн хэрэглээнд нэвтэрлээ

Голомт банк 3-р сарын 6-нд тохиож буй 29 жилийн ойн өдрөө SocialPay аппликэйшний шинэ хувилбар буюу

Монголбанк, Архангай аймгийн ЗДТГ орон нутгийн иргэдийн санхүүгийн мэдлэгийг дээшлүүлэх чиглэлээр хамтран ажиллалаа

Монголбанк, Архангай аймгийн ЗДТГ орон нутгийн иргэдийн санхүүгийн мэдлэгийг дээшлүүлэх чиглэлээр хамтран ажиллалаа

Монголбанк, Архангай аймгийн Засаг даргын Тамгын газар, Хадгаламжийн даатгалын корпорац, Зээлийн бат

Сэтгүүлч Ж.Хэрлэн
Сэтгүүлч Ж.Хэрлэн